Terapia indywidualna dzieci i nastolatków skierowana jest do takich dzieci, które borykają się z lękami, nie kontrolują złości, mają problemy emocjonalne, pojawiają się problemy z zachowaniem, bądź widoczne są głębsze zaburzenia psychiczne.

Terapia obejmuje od kilku do kilkunastu sesji. Długość leczenia zależy od zaburzenia oraz od indywidualnego przypadku pacjenta.

W czasie terapii psychoterapeuta wykorzystuje wiele technik mających na celu zmianę wzorców myślenia, emocji i zachowań. Pacjent wspólnie z terapeutą pracuje nad wytyczonymi celami terapeutycznymi, co ułatwia monitorowanie efektów leczenia.

Terapia prowadzona jest tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Rodzice lub prawni opiekunowie na bieżąco informowani są o efektach terapii.

Koszt: 50 min./150 zł 

Psychoterapeuta Wałcz, Piła i okolice

Gabinet Pomocy Psychologicznej

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

mgr Renata Gross

Adres

ul. Kościelna 1d 
78-600 Wałcz

tel: +48 579 643 643
e-mail: gabinetrenatagross@gmail.com

www.PsychologWalcz.pl

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku od 13.00 do 20.00

Godziny przyjęć

poniedziałek 15.00 – 20.00
środa 14.00 – 20.00
czwartek 14.00 – 20.00
piątek 13.00 - 20.00

W szczególnych sytuacjach możliwe umówienie wizyty w innych dniach i godzinach.
Możliwa jest też terapia on-line.

Informacje

Płatność: gotówka
W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać najpóźniej dzień przed terminem, telefonicznie lub sms.
Wizyta nieodwołana lub odwołana po terminie jest traktowana, jako pełnopłatna.
Płatność za nią należy uiścić na kolejnym spotkaniu.